Verzenden & Retouren


Verzenden & Retouren

Levering
Levering vindt plaats zodra uw betaling is ontvangen en zo lang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Esthetique Huidverzorging bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen uit voeren en verzenden (na ontvangst van volledige betaling). Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij of zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van Esthetique Huidverzorging zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Esthetique Huidverzorging geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De kosten voor verzending vermeld op deze website zijn de kosten binnen Nederland.
Wilt u uw bestelling naar het buitenland laten verzenden, kiest u dan de optie die u wenst (envelop of pakket) en U ontvangt zo snel mogelijk een email met de werkelijke verzendkosten.

Voor het verzenden van kleine pakketten (zaken die door de brievenbus kunnen worden geleverd) wordt 3,95 Euro verzendkosten in rekening gebracht. Deze manier van verzenden is de goedkoopste vorm. Het is bij deze vorm van verzenden echter niet mogelijk om de bestelling te volgen of een ontvangstbevestiging te krijgen. De klant draagt het risico van de bestelling. Er kan hier naar gevraagd worden na het plaatsen van uw bestelling. Wij kijken dan of deze verzendmethode mogelijk is. Wanneer het duidelijk is dat een product niet door de brievenbus past verzoeken wij u om de envelop-optie NIET te kiezen, dit laat het bestelproces langer duren en als het niet past, dan past het niet. Voor brievenbus post (evelop optie) wordt door PostNL een dikte van maximaal 3 cm gehanteerd.
Pakketten zijn standaard met track en trace en zijn dus volgbaar.
Levering geschied pas na ontvangst van volledige betaling van de bestelling op de rekening van Esthetique Huidverzorging.
Levertijd kan afwijken in het geval van bijvoorbeeld vakantie. De afwijkende levertijd word aangekondigd op de site.


Retouren
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Esthetique Huidverzorging heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering vooraf schriftelijk melding te maken bij Esthetique Huidverzorging. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Esthetique Huidverzorging zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op laatst genoemde diensten, waarbij Esthetique Huidverzorging slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde aanbieders van toepassing zijn.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

Back
Uw IP Adres is: 54.225.26.154
Copyright © 2017 Esthetique Huidverzorging & Pedicure. Powered by Zen Cart